celková dotace na dodávku: 445.000,- Kč

  • Program Zelená úsporám, podporované opatření B = dotace na rodinný dům v pasivním energetickém standardu 250.000,- Kč
  • Program Zelená úsporám, podporované opatření C3 = dotace na solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění 80.000,- Kč
  • Program Zelená úsporám, podporované opatření C2 = dotace na nízkoemisní zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 95.000,- Kč
  • Program Zelená úsporám, dotační bonus = bonus za kombinaci opatření (B + C3; C2 + C3) 20.000,- Kč

Základní požadavky pro získání dotace ZELENÁ ÚSPORÁM

  • Měrná potřeba tepla na vytápění EA=16,46 kWh/m2*rok (dle ČSN EN ISO 13790)
  • Primární energie EPa=49 kWh/m2*rok (dle TNI 73 0329:2009)