O dřevostavbách

Dřevo vždy patřilo mezi základní stavební materiály a určitě tomu tak bude i do budoucna. Žádná stavba, ani zděná se neobejde bez dřevěných prvků. Máme dřevo rádi, ale neumíme ho vždy správně využívat. V druhé polovině minulého století dokonce v naší společnosti převládal názor, že využití dřeva ve stavebnictví škodí přírodě. Dnes je zřejmé, že tomu tak není. Dřeva je dostatek a při jeho optimální těžbě nedochází k ničení přírody.

Ve vyspělém světě je podíl dřevostaveb výrazně větší než u nás. V severských státech, jako je Finsko, Norsko, Švédsko, ale i Kanada a USA  je podíl z celkové výstavby rodinných domů až 80 %. V sousedním Rakousku a Německu tento podíl staveb taky výrazně roste. Podle statistiky je to již více než 20 %. U nás je podle nejnovější statistiky podíl dřevostaveb z celkové výstavby kolem 5 %. Ale zájem o tyto stavby je stále větší. Především mladá generace preferuje tento moderní způsob výstavby.

Kvalita domu:

Mnoho lidí, především střední a starší generace, si představuje dřevostavbu, jako provizorní řešeni bydlení, nebo jako chatu. Někdo spojuje dřevostavbu s montovaným domem typu „okál“. Obává se škodlivých látek, především formaldehydu z dřevotřískových desek. Toto nebezpečí dávno nehrozí.

Dnes je situace naprosto odlišná. Nové certifikované materiály posunuly dřevostavby naprosto jiným směrem. Vývoj dřevostaveb a jejich podíl na celkové výstavbě ve světě neustále roste. Je jen otázkou času, kdy i u nás, v ČR se dostane minimálně na evropský průměr.

Životnost domu:

Montované domy na bázi dřeva jsou z hlediska životnosti plně srovnatelné se stavbami z jiných materiálů. Dřevěné stavby přetrvávají staletí. Je potřeba se však o stavbu starat, tak jako o domy, které jsou postaveny z jiných materiálů. Základním předpokladem dlouhé životnosti domu je, aby byl navržen a realizován odborníky. Pro dřevostavby je důležitá technologická kázeň nejen při výrobě domu, ale i při jeho montáži. Mimořádně důležité je ochránit konstrukci od vlhkosti.

Vzhled domu:

Dnes již neplatí, že dřevostavba vypadá jen jako srub, nebo chata. Rodinný dům na bázi dřeva je vizuálně naprosto srovnatelný se zděným domem. Po dokončení domu, především fasády, nepoznáte, jestli před vámi stojí zděný dům nebo dřevostavba. Jenom tu rychlost výstavby mnozí lidé nechápou. Představa, že dům je hotový a připravený k bydlení za 1 měsíc, je pro mnoho lidi až nepochopitelný.

Vybavení domu:

Hodně stavebníků má obavu, jestli mohou v domě instalovat krb nebo krbová kamna. Určitě ano.

Použitá technologie to dovoluje. Montáž rekuperace - moderní řešení výměny vzduchu a vytápění se pohodlně instaluje do nosné i stropní konstrukce domu. Veškeré ostatní prvky se dále instalují srovnatelným způsobem, jako do zděného domu. Každý stavebník na závěr ocení, že při montáži kuchyně, obrázků, poliček apod., nepotřebuje hmoždinky, ale pohodlně  vrutem ukotví vše, co potřebuje.

Požární odolnost domu:

Dřevo je hořlavý materiál, ale technická norma konstatuje, že dřevěné konstrukce jsou požárně odolné. Pro někoho je to těžko pochopitelné, ale je to skutečně tak. Zuhelnatělá povrchová vrstva, která vzniká při požáru na nosných prvcích (trámech) brání dalšímu hoření. U silnějších dřevěných kusu pronikne oheň do zhruba 2 - 3 cm hloubky a jeho postup se výrazně zpomalí, či zastaví. Zuhelnatělá vrstva brání přístupu kyslíku. Při případném požáru je pro obyvatele domu nejnebezpečnější vzplanutí interiéru, nábytku, textilu, spotřebičů a koberců. Moderní dřevěné konstrukce jsou velmi odolné vůči požáru.

Ocelové konstrukce po dosažení určité teploty se okamžitě hroutí a je prakticky nepředvídatelné, kdy se to stane.

Parametry každé dřevěné stavby musí zaručit dostatečnou dobu na evakuaci lidí. Vždy je to v řádu několika desítek minut. Proto obava z okamžitého požárního nebezpečí konstrukce domu nehrozí.