Než začnete stavět

Téměř pro každého je to velmi těžké rozhodnutí…, postavit si vlastní nový rodinný dům ? Nebo raději bydlet v bytě, případně ve svém původním domě ? Ten, kdo začne počítat, má odvahu něco dokázat a touží po svém soukromí, tak není lepší řešení, než vzít vše do vlastních rukou.

Hlavní důvody, proč se rozhodnout pro stavbu vlastního rodinného domu

 • Pokud vlastníte pozemek vhodný pro stavbu rodinného domu, tak zjistíte, že se dá pořídit nový rodinný dům za  stejnou finanční částku, jako srovnatelně velký nový byt.
 • Chcete ušetřit za energii ? Postavte si nízkoenergetický rodinný dům. V kombinaci s rekuperací výrazně snížíte náklady na vytápění domu.
 • Bydlení ve vlastním rodinném domě Vám poskytuje naprosté soukromí.
 • Společně s našimi architekty si můžete vytvořit ideální bydlení, kde nebude chybět například terasa, jídelna, spižírna, krb, rekuperace, šatna, dílna, garáž, zimní zahrada apod.
 • Nabízíme v přízemních domech bezbariérové řešení vhodné pro osoby se sníženou pohybovou  schopností.
 • Velmi dobrá investice do budoucna. Neustálé zvyšování cen materiálů, služeb a DPH  každoročně zvyšují náklady na pořízení každé nemovitosti. Proto vložené finanční prostředky do nového rodinného domu neztrácejí  svoji  hodnotu, ale naopak se jejich hodnota neustále zvyšuje.

Pokud jste se již rozhodli postavit si rodinný dům s firmou DK LIGNUM, spol. s r.o., tak je nutné dále postupovat takto

Stavební pozemek

Pokud již vlastníte stavební pozemek, tak je nutné zjistit na místně příslušném stavením úřadě podmínky pro stavbu a vzhled rodinného domu na daném pozemku (orientace střechy, sklon střechy, garáž, barva krytiny, počet podlaží apod.).

V případě, že ještě nevlastníte stavební pozemek, tak doporučujeme vybírat z nabídky s velkou opatrností. Není možné postavit na každém pozemku dům, který se vám líbí. Proto upozorňujeme na zodpovědnost při výběru vhodného stavebního pozemku. Naše firma  DK LIGNUM, spol. s r.o. spolupracuje v některých lokalitách s realitními makléři a doporučujeme využít v této oblasti našeho BEZPLATNÉHO PORADENSTVÍ.

Výběr rodinného domu

Po zjištění všech regulativ na příslušném stavebním úřadě je důležitý výběr vhodného typu rodinného domu. Firma DK LIGNUM, spol. s r.o. má již ve své základní nabídce široký výběr rodinných domů, od 2 + KK  do 6 + 1 s dvojgaráží.  Jsou zde zastoupeny všechny požadované kategorie:

 • přízemní rodinné domy – bungalovy
 • rodinné domy s přízemím a s obytným podkrovím
 • vily

Všechny tyto základní typy domů se dají dále upravovat a nabízí se další alternativní řešení.

Hodně typových domů již bylo postaveno v různých úpravách a  doporučujeme všem zájemcům o dům prohlídku jednotlivých odkazů u typových domů. Některé domy již byly realizovány v 10 i více variantách.

Zájemcům o individuelní řešení nabízíme možnost vytvořit si vlastní řešení za účasti některého z našich architektů.

Bezplatná cenová nabídka

Každému zájemci o rodinný dům předložíme zdarma cenovou nabídku. Je možné vybírat nejen z typových domů a upravených typových domů, ale i z vlastních návrhů, nebo společného individuelního řešení.

Zdarma Vám vypracujeme jednotlivé studie domu, pohledy, půdorysy včetně požadovaných změn.

Navrhneme Vám předběžný termín realizace Vašeho domu.

Smlouva o smlouvě budoucí

Jakmile zákazník získá předběžný souhlas od příslušného stavebního úřadu k umístění stavby na pozemku, tak již dále nic nebrání v dalším postupu přípravy výstavby rodinného domu.

Zákazník dále uzavře v sídle firmy DK LIGNUM, spol. s r.o. smlouvu o smlouvě budoucí. Tato smlouva již dále upravuje další důležité kroky, které je nutné splnit pro následné uzavření smlouvy o dílo.

Projektová dokumentace

Po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí začnou práce na zhotovení projektu. Zhotovení projektové dokumentace trvá 4 - 8 týdnů. Zákazník následně obdrží projektovou dokumentaci, rozsah dodávky, požární posouzení a reklamační řád.

Projekt spodní stavby (základové desky) a sítí

Zákazníkovi předáme potřebnou dokumentaci, výkres základové desky a výkres vzorových řezů.

Podle této dokumentace se zajistí osazení domu na pozemek. Osazení domu na pozemek si zajišťuje zákazník sám, pokud se nedohodne s dodavatelem stavby, firmou DK LIGNUM, spol. s r.o., jinak.

Místní projektant vypracuje situační výkres, výkres základové desky (případně projekt suterénu), přípojky inženýrských sítí včetně projednání s jejich správci, případně dále výkres  zpevněných ploch a oplocení.

Po doplnění této dokumentace získává zákazník projekt pro stavební povolení.

Stavební řízení

Zákazník předá na příslušném stavebním úřadě projektovou dokumentaci a požádá o vydání stavebního povolení.

Smlouva o dílo

Zákazník po upřesnění rozsahu dodávky a konečné ceny uzavře s firmou DK LIGNUM, spol. s r.o. smlouvu o dílo. Ve smlouvě o dílo je mimo jiné uvedeno:

 • typ domu
 • termín zhotovení spodní stavby
 • termín realizace horní stavby
 • předběžná specifikace rozsahu dodávky
 • cena domu včetně dopravného
 • způsob financování domu

Smlouva o dílo se uzavírá v sídle firmy DK LIGNUM, spol. s r.o.

Spodní stavba

Zákazník zahajuje zhotovení spodní stavby domu po nabytí právní moci vydaného stavebního povolení. Rovněž se mohou zahájit práce na provedení všech přípojek - voda, elektřina, plyn a kanalizace.

Zhotovení spodní stavby si zákazník zajišťuje sám, případně spodní stavbu po dohodě realizuje firma  DK LIGNUM spol, s r.o.

Zhotovení základové desky včetně všech přípojek obvykle trvá 3 - 4 týdny.

Převzetí spodní stavby (základové desky)

Kontrolu staveniště, příjezdové komunikace a kvalitu zhotovené spodní stavby (základové desky) provádí vždy odborný zástupce firmy DK LIGNUM, spol. s r.o.

Konečná specifikace domu

Zákazník upřesňuje výběr konkrétních  materiálů nejen v interiéru domu, ale taky si vybírá barevnost střechy, barvu omítky apod.

Zákazník má možnost provést poslední úpravy domu, který již  byl specifikován ve smlouvě o dílo.

V konečné specifikaci se především upřesňuje výběr keramických obkladů, dlažeb, plovoucích podlah, koberců, zařizovacích předmětů, typů vnitřních a venkovních dveří, garážových vrat apod.

Po ocenění každého detailu vybavení domu obdrží zákazník cenový dodatek ke smlouvě o dílo.

Cena rodinného domu je dále pevná a firma DK LIGNUM, spol. s r.o. dále garantuje cenu díla až do předání domu.

Výroba a montáž domu

Po převzetí spodní stavby domu (základové desky) je zahájena výroba domu. Výroba domu dle velikosti obvykle trvá 4 – 8 týdnů. Montáž domu trvá obvykle 30 - 90 pracovních dnů. Vždy záleží na zvolené technologii. V případě, že se zvolí lité (betonové) podlahy, tak se montáž domu prodlužuje. Na délku montáže má vliv i počasí. V letních měsících je doba výstavby kratší.

Předání domu

Firma DK LIGNUM, spol. s r.o. předává v dohodnutém termínu dům zákazníkovi. Zákazníkovi se předávají podklady potřebné pro zajištění kolaudace

Syndikovat obsah