Pokud jste se již rozhodli postavit si rodinný dům s firmou DK LIGNUM, spol. s r.o., tak je nutné dále postupovat takto

Stavební pozemek

Pokud již vlastníte stavební pozemek, tak je nutné zjistit na místně příslušném stavením úřadě podmínky pro stavbu a vzhled rodinného domu na daném pozemku (orientace střechy, sklon střechy, garáž, barva krytiny, počet podlaží apod.).

V případě, že ještě nevlastníte stavební pozemek, tak doporučujeme vybírat z nabídky s velkou opatrností. Není možné postavit na každém pozemku dům, který se vám líbí. Proto upozorňujeme na zodpovědnost při výběru vhodného stavebního pozemku. Naše firma  DK LIGNUM, spol. s r.o. spolupracuje v některých lokalitách s realitními makléři a doporučujeme využít v této oblasti našeho BEZPLATNÉHO PORADENSTVÍ.

Výběr rodinného domu

Po zjištění všech regulativ na příslušném stavebním úřadě je důležitý výběr vhodného typu rodinného domu. Firma DK LIGNUM, spol. s r.o. má již ve své základní nabídce široký výběr rodinných domů, od 2 + KK  do 6 + 1 s dvojgaráží.  Jsou zde zastoupeny všechny požadované kategorie:

  • přízemní rodinné domy – bungalovy
  • rodinné domy s přízemím a s obytným podkrovím
  • vily

Všechny tyto základní typy domů se dají dále upravovat a nabízí se další alternativní řešení.

Hodně typových domů již bylo postaveno v různých úpravách a  doporučujeme všem zájemcům o dům prohlídku jednotlivých odkazů u typových domů. Některé domy již byly realizovány v 10 i více variantách.

Zájemcům o individuelní řešení nabízíme možnost vytvořit si vlastní řešení za účasti některého z našich architektů.

Bezplatná cenová nabídka

Každému zájemci o rodinný dům předložíme zdarma cenovou nabídku. Je možné vybírat nejen z typových domů a upravených typových domů, ale i z vlastních návrhů, nebo společného individuelního řešení.

Zdarma Vám vypracujeme jednotlivé studie domu, pohledy, půdorysy včetně požadovaných změn.

Navrhneme Vám předběžný termín realizace Vašeho domu.

Smlouva o smlouvě budoucí

Jakmile zákazník získá předběžný souhlas od příslušného stavebního úřadu k umístění stavby na pozemku, tak již dále nic nebrání v dalším postupu přípravy výstavby rodinného domu.

Zákazník dále uzavře v sídle firmy DK LIGNUM, spol. s r.o. smlouvu o smlouvě budoucí. Tato smlouva již dále upravuje další důležité kroky, které je nutné splnit pro následné uzavření smlouvy o dílo.

Projektová dokumentace

Po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí začnou práce na zhotovení projektu. Zhotovení projektové dokumentace trvá 4 - 8 týdnů. Zákazník následně obdrží projektovou dokumentaci, rozsah dodávky, požární posouzení a reklamační řád.

Projekt spodní stavby (základové desky) a sítí

Zákazníkovi předáme potřebnou dokumentaci, výkres základové desky a výkres vzorových řezů.

Podle této dokumentace se zajistí osazení domu na pozemek. Osazení domu na pozemek si zajišťuje zákazník sám, pokud se nedohodne s dodavatelem stavby, firmou DK LIGNUM, spol. s r.o., jinak.

Místní projektant vypracuje situační výkres, výkres základové desky (případně projekt suterénu), přípojky inženýrských sítí včetně projednání s jejich správci, případně dále výkres  zpevněných ploch a oplocení.

Po doplnění této dokumentace získává zákazník projekt pro stavební povolení.

Stavební řízení

Zákazník předá na příslušném stavebním úřadě projektovou dokumentaci a požádá o vydání stavebního povolení.

Smlouva o dílo

Zákazník po upřesnění rozsahu dodávky a konečné ceny uzavře s firmou DK LIGNUM, spol. s r.o. smlouvu o dílo. Ve smlouvě o dílo je mimo jiné uvedeno:

  • typ domu
  • termín zhotovení spodní stavby
  • termín realizace horní stavby
  • předběžná specifikace rozsahu dodávky
  • cena domu včetně dopravného
  • způsob financování domu

Smlouva o dílo se uzavírá v sídle firmy DK LIGNUM, spol. s r.o.

Spodní stavba

Zákazník zahajuje zhotovení spodní stavby domu po nabytí právní moci vydaného stavebního povolení. Rovněž se mohou zahájit práce na provedení všech přípojek - voda, elektřina, plyn a kanalizace.

Zhotovení spodní stavby si zákazník zajišťuje sám, případně spodní stavbu po dohodě realizuje firma  DK LIGNUM spol, s r.o.

Zhotovení základové desky včetně všech přípojek obvykle trvá 3 - 4 týdny.

Převzetí spodní stavby (základové desky)

Kontrolu staveniště, příjezdové komunikace a kvalitu zhotovené spodní stavby (základové desky) provádí vždy odborný zástupce firmy DK LIGNUM, spol. s r.o.

Konečná specifikace domu

Zákazník upřesňuje výběr konkrétních  materiálů nejen v interiéru domu, ale taky si vybírá barevnost střechy, barvu omítky apod.

Zákazník má možnost provést poslední úpravy domu, který již  byl specifikován ve smlouvě o dílo.

V konečné specifikaci se především upřesňuje výběr keramických obkladů, dlažeb, plovoucích podlah, koberců, zařizovacích předmětů, typů vnitřních a venkovních dveří, garážových vrat apod.

Po ocenění každého detailu vybavení domu obdrží zákazník cenový dodatek ke smlouvě o dílo.

Cena rodinného domu je dále pevná a firma DK LIGNUM, spol. s r.o. dále garantuje cenu díla až do předání domu.

Výroba a montáž domu

Po převzetí spodní stavby domu (základové desky) je zahájena výroba domu. Výroba domu dle velikosti obvykle trvá 4 – 8 týdnů. Montáž domu trvá obvykle 30 - 90 pracovních dnů. Vždy záleží na zvolené technologii. V případě, že se zvolí lité (betonové) podlahy, tak se montáž domu prodlužuje. Na délku montáže má vliv i počasí. V letních měsících je doba výstavby kratší.

Předání domu

Firma DK LIGNUM, spol. s r.o. předává v dohodnutém termínu dům zákazníkovi. Zákazníkovi se předávají podklady potřebné pro zajištění kolaudace