Teplovzdušném vytápění s rekuperací

Stručné přiblížení funkčnosti teplovzdušného vytápění

Principem je vytvoření nuceného oběhu vzduchu. Systém se skládá z několika částí:

  • Hnací agregát vzduchotechniky je Kanadské výroby, značky LIFEBREATH a nebo mezistropní jednotky SAMSUNG a FUJITSU. Hlavním důvodem používat produkty LIFEBREATH je skutečnost, že se jedná o vyzkoušené, kvalitní a bezporuchové  produkty s dlouholetou tradicí. Kotle mohou bez problémů pokrýt tepelné ztráty objektu až 24 KW ! O takovém výkonu se může v podstatě všem konkurenčním firmám jen zdát. Při chodu v režimu ventilace s rekuperací mají příkon pouze 39 W !
  • Vzduchotechnické potrubí pro přívod - slouží  k dopravě tepelně upraveného, čerstvého a okysličeného vzduchu do celého domu. Je možné je umístit v podlaze, ve stropě, ve sklepě nebo na půdě. V podlaze se používají kanály o výšce 50 mm.
  • Vzduchotechnické potrubí pro odtah - slouží k odvodu spotřebovaného vzduchu z koupelen, WC a z kuchyně. Tento vzduch je přes rekuperační výměník odváděn pryč z domu. V rekuperačním  jádru předá většinu svého tepla, vzduchu přiváděnému. Tyto dva proudy se nemohou nikdy smísit, pouze procházejí rozehřátým jádrem rekuperátoru v oddělených lamelách, ve kterých  dojde k předání tepla čerstvému přiváděnému vzduchu.
  • Centrální sání - slouží ke zpětnému nasávání vzduchu zpět do hnacího agregátu vzduchotechniky. Tam je asi 10% objemu tohoto cirkulačního vzduchu odvedeno opět přes rekuperátor ven z domu. Stejné množství čerstvého vzduchu je současně nasáváno a se zbytkem cirkulačního vzduchu opět rozváděno do domu.
  • Regulovatelné výustky - slouží jako konečný element při distribuci tepelně upraveného čerstvého vzduchu do domu. Jsou jednoduše regulovatelné a díky tomu je možné ovlivňovat teplotu v každé místnosti samostatně.
  • Čerstvý ohřátý vzduch je prostřednictvím vzduchotechnického potrubí přiváděn k výustkům, které jsou rozmístěny všude tam, kde vznikají největší tepelné ztráty. To znamená pod okny, balkonovými dveřmi apod. Teplý čerstvý vzduch je dále distribuován do prostoru. Díky centrálnímu sání je pak v domě vytvořen tzv. nucený oběh, díky jemuž pak docházík rovnoměrnému prohřátí všech částí domu.
Syndikovat obsah